Projeler

Akçakale-Nusaybin (226 Km) İstasyonları Arasında İlave 2. Hat Yapılması Uygulama Projesinin Hazırlanması

İdare / İşveren: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
Akçakale-Nusaybin demiryolunun uygulama projelerinin ve yapım ihalesine yönelik dokümanların hazırlanması çalışmalarının gerçekleştirilmesi hizmetleri sunulmaktadır. Proje kapsamında verilen hizmetler:
• Alternatifli koridor etütleri gerçekleştirilmesi, proje hattı tespiti.
• Harita ve topografik çalışmalar
• Jeolojik-jeoteknik, hidrolik-hidrolojik çalışmalar
• 226km Güzergah çalışmaları,
• Güzergâhın ÇED raporunun hazırlanması.
• Yeni sanat yapılarının etüt-proje-mühendislik hizmetleri.
• Metraj, keşif ve yapım ihale dosyaları hazırlanması
KMG PROJE
Mühendislik Müşavirlik
Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.
Adres:Filistin Sokak 26/6
Gaziosmanpaşa
06700
Çankaya / ANKARA
Telefon:0 312 441 13 84
0 312 441 13 85
Fax :0 312 441 13 42